Ko‘zi qop-qora,
Badani yashil.
Suyuq va quyuq,
Taom bo‘lar, bil.