Soyabon bo‘lib senga, Doim toza saqlaymiz.

Mubinaxon AHROROVA, Sirdaryo viloyati, Mirzaobod tumanidagi 1-umumta’lim maktabining 2-sinf o‘quvchisi

Tabiatga imkon bering!

San’at TOHIROV, Buxoro viloyati, G‘ijduvon tumanidagi 15-umumta’lim maktabi o‘quvchisi