E’tiboringizga havola etilgan ushbu mashqlar xalqimizga mansub maqollar asosida tuzilgan. Ularni hal etish orqali ibratli maqollar borasidagi bilimingizni sinab ko‘ring. Bo‘yiga: 1. Mardlik – ... . 2. ... – navbati bilan. 12. Sog‘ yuray desang, ... bo‘l! 13. Dono – durdan ... . 18. Boboning tol ekkani, o‘ziga ... qo‘ygani. 19. Mehmon izzatda, ... xizmatda. Diagonal bo‘yicha o‘ngga: 1. ... qo‘shchiga – bir boshchi. 3. Bola ... , Tili – bulbul. 2. ... havo – dardga davo. 4. Ko‘z bor – ko‘rmoq uchun, ... bor bilmoq uchun. «Zanjir» holida: 5. Daryo suvini bahor toshirar, odam qadrini ... oshirar. 6. Salomatlik – ... boylik. 7. ... – aql qayrog‘i, har ilmning chirog‘i. 8. Odobli ... elga manzur. 9. Kamtarlik ham ... xislat. 10. Yolg‘onchining ... so‘zi ham yolg‘on. 11. Quyosh, havo – ... davo. 14. Chumchuqdan qo‘rqqan ... ekmaydi. 15. Do‘stingga ... ayt, Mehringni qo‘shib ayt. 16. Odam-odamga ... . 17. Bir yil ... ekkan kishi, Yuz yil gavhar teradi. KRIPTOGRAMMA: Avval quyida keltirilib raqamlarda ifodalangan maqollardagi kalit so‘zlarni toping. 1. Oz-oz o‘rganib dono bo‘lur, qatra-qatra yig‘ilib 9, 8, 14, 10, 4 bo‘lur. 2. Olim bo‘lsang – olam 18, 16, 7, 2, 12, 2. 3. 2, 13 ustasidan qo‘rqar. 4. Yetti 1, 11, 17, 8, 2 bir kes. 5. Odobli bola olamga 19, 8, 7, 5, 15, 14. 6. 3, 15, 11 tikansiz bo‘lmas. Endi kalit so‘zlari javoblari orqali shakl kataklaridagi raqamlarni harflar bilan almashtirish bilan kriptogrammani hal eting. Bunda ulardan so‘z madhiga mansub ikki maqol ayon bo‘ladi.

Tuzuvchi: Foziljon ОRIPOV