Linvordni hal etgandan so‘ng, chizmaning ostki qismidagi raqamlarni javoblar yozilgan raqamli xonalardagi harflar bilan almashtirish orqali muammonomani hal eting. Bunda ulardan o‘zbek xalq maqollaridan birini bilib olishga muvaffaq bo‘lasiz