Avval aylanma skanvordni hal eting. So‘ng shaklning o‘rta qismidagi raqamlarni skanvord javoblari yozilgan raqamli xonalardagi harflar bilan almashtirish orqali topshiriqni bajaring. Bunda ulardan shoir Qamchibek Mirzoning «O‘zbekiston» she’ridan to‘rt misra ayon bo‘ladi.