1. Izvosh arava (tarix). 2. Neft tashuvchi kema.
3. Temuriy qabila (tarix). 4. Yozdagi ertalabki shudring (sinonim).
5. Tasalli. 6. Asqad ... (yozuvchi). 7. Sportdagi musobaqa tartibi. 8. Jizzaxdagi tuman. 9. Fil a’zosi. 10. Chegara, hudud (sinonim). 11. Hindistondagi viloyat (shtat). 12. Boshliq, qo‘mondon (tarix). 13. Bronzali bo‘yoq. 14. Yirik epik asar. 15. Iroqning poytaxti. 16. Amerika cho‘l o‘simligi. 17. Tinchlik qushi. 18. Yirtqich hayvon