Antropologiya fani olimi Afrikaning ibtidoiy qabilalaridan birida bolalar bilan quyidagicha o‘yin o‘ynadi. Lazzatli mevalar solingan savatchani bir daraxt tagiga qo‘yib, ularga: "Sizlardan kim birinchi bo‘lib, savatchaga yetib kelsa, uning ichidagi mevalarni qo‘lga kiritadi", dedi. 
"Boshladik" ishorasini berganda olim favqulodda qiziq bir holatning guvohi bo‘ldi. Bolakaylar shirin mevalarga yetishgunlaricha bir-birlarining qo‘llaridan mahkam ushlab, barobar daraxt ostiga yetib kelishgandi. 
Har birlari g‘olib bo‘lish imkoniyatiga ega bo‘la turib, nega bunday qilganlari haqida olim so‘raganda, bolakaylar taajjub bilan: "Qanday qilib boshqalarimizning baxtsizligi evaziga birimiz saodatli bo‘lishimiz mumkin?!" deya javob qilishdi!
Ular o‘zlaridagi qoida: "Biz bo‘lganimiz tufayli men borman!" qoidasiga muvofiq ish tutishgandi. 
Bu ibtidoiy qabila, o‘zini ulardan afzal va mutaraqqiy biluvchi jamiyatlar yo‘qotib qo‘ygan saodat sirriga ega edi.

Ayman Yog‘iy